Odamız Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

2018 yılı Nisan ayında göreve başladığımızda ilk hedeflerimizden birisi olarak A sınıfı bir Akredite Oda olmaktı. Bu hedefimizi 2019 yılı Kasım ayında geçirdiğimiz belge yenileme denetiminde gerçekleştirdik ve C sınıfından direkt A sınıfına yükselebilen ilk Oda olmayı başardık. Bu başarıya ulaşmamızda en büyük etken, yönetişim prensibini bir ilke olarak benimsemek, yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile birlikte bir takım olabilmek ve oluşan bu sinerjiyi Odamızın kurumsallaşmasında itici bir güç haline getirebilmek olmuştur. 

Odamızın kurumsal yapısında oluşturmayı başardığımız sinerji Düzce’de yerelde de oluşturmayı başardığımızı ifade etmek istiyorum. Düzce Valiliği,Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi başta olmak üzere tüm kurumlar olarak Düzce’nin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen işlere imza atıyoruz. Düzce’mize katma değeri yüksek, istihdam ve yan sanayiyi geliştirecek yatırımların gelmesi için çaba harcıyoruz. Özellikle Üniversite-Sanayi işbirliği konusunda örnek bir il olma yolundayız.  

Yönetime geldikten sonra hazırladığımız 2018-2021 yılları Stratejik Planımızı yıllık iş planları vasıtasıyla takip ediyoruz.Yıl içerisinde belirli periyotlarda gerçekleşme durumlarını değerlendiriyoruz. Personel performans değerlendirme sistemini revize ettik ve kalite sistemimizi de günün şartlarına göre güncelliyoruz.2020 yılı Eylül ayında Düzce’de COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk kurum olduk. 

Üyelerimize bireysel ve mesleki alanda eğitimlerimiz ve seminerlerimiz hızla devam ediyor. Pandemi döneminde  bu etkinliklerimizi sanal ortama taşımak zorunda kalmamıza rağmen gayet iyi katılımcı sayılarına ulaştık. 

Pandeminin uzun yıllar sonra beklenen dijitalleşme düzeyine çok kısa bir sürede ulaşılmasına neden olduğu aşikardır. Biz de Oda olarak dijitalleşme sürecine Oda üyelerimizin uyum sağlamasına katkıda bulunmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. Bu konu ile ilgili Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında “Üretimde Dijital Dönüşüm “adlı bir proje yürüttük ve 60 üye firmamız için “Dijital Dönüşüm Karnesi ve Yol Haritası” raporu oluşturduk. Bu proje kapsamında kurduğumuz Dijital Dönüşüm Ofisimiz ile üye firmalarımızın dijitalleşmelerine katkı sağlamayı sürdürülebilir bir hale getirmeyi planlıyoruz.  

Pandemi sürecinde ,TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklığlu’nun öncülüğünde birçok soruna çözüm sağladık. Vergi ertelemeleri ve indirimleri,kamuya olan borçların vadelendirilmesi, elimizdeki kaynakları bankaların kaynakları ile birleştirerek üyelerimize düşük maliyetli kredi destekleri sağlamaya çalıştık.  

Yönetim olarak dış ticarete çok önem veriyor ve üyelerimizin ihracatlarını artırmaları için başta eğitim olmak üzere birçok destek sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılında Düzce’den 140 ülkeye resmi olarak 321 milyon Dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Düzce’de üretim yaptığı halde, kanuni merkezleri Düzce dışında bulunan şube statülü firmalar dikkate alındığında bu rakam 1 milyar 650 milyon Dolara ulaşmaktadır. 

5 binin üzerindeki üye sayımız, ülke ihracatında söz sahibi üye firmalarımız, kamu kurumlarıyla olan yakın iş birliğimiz ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın amacı ilimizin ekonomisine katma değer sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 31 Meclis Üyemiz ve 25 personelimizle azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.