Fatura Onayı (Invoice Onayı)

Odamızca Fatura (Invoice) Onay İşlemi Esnasında Talep Edilecek Belgeler:

  1. Onay talep dilekçesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
  2. Türkçe Fatura
  3. İngilizce Fatura (Invoice) (Bir nüshası Odada kalacak sayıda getirilmelidir.)
  4. Çeki Listesi
  5. Gümrük Çıkış Beyannamesi
  6. Dolaşım Belgesi Fotokopisi