Halkla İlişkiler Politikası

 • Yerel ve Ulusal Basın kuruluşlarıyla,  şeffaflık ve işbirliği içerisinde ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.
 • Odamız tarafından sunulan hizmetlerin; üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamak ve oda hizmetlerinin ve  çalışmalarının bilinirliğini artırmaya yönelik kurumsal iletişim çalışmaları yürütmek.
 • Halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler yürütmek veya bu amaçla hareket eden her türlü platformda etkin bir şekilde yer almak
 • Her iki ayda bir olmak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası "Faaliyet Bülteni" ni yayınlamak ve üyelerimize ve diğer paydaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
 • Oda tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetler ile sınai ve ticari hayatı  ilgilendiren duyurular, eğitimler, seminerler, konferanslar ve diğer etkinliklerin  tanıtılması için ihtiyaca göre her türlü iletişim  araçlarını kullanmak
 • Üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımını sağlamak üzere ziyaret ve ikili görüşme organizasyonları gerçekleştirmek.
 • Odamızın veya Oda Üyelerimizin yurtiçi veya yurtdışı fuarlarda tanıtımına  yönelik organizasyonlar gerçekleştirmek.
 • Yıllık Faaliyet Raporu ,Aylık Faaliyet Bülteni ve diğer yayınları web sayfasında yayınlayarak üyelerimize ve diğer paydaşlarımıza ulaştırmak
 • Bilgi Edinme başvurularının şeffaflık ilkesi kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde yanıtlanmasını sağlamak.
 • Üyelerimizin onurlanlandırılmalarını , tanışmalarını kaynaşmalarını,birbirleri ile iş ilişkisi kurmalarını sağlayıcı organizasyonlar gerçekleştirmek
 • Odamızın Yerel ve Ulusal Basın Haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.