Halkla İlişkiler Politikası

 • Yerel ve Ulusal Basın kuruluşlarıyla,  şeffaflık ve işbirliği içerisinde ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamak.
 • Odamız tarafından sunulan hizmetlerin; üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamak ve oda hizmetlerinin ve çalışmalarının bilinirliğini artırmaya yönelik kurumsal iletişim çalışmaları yürütmek.
 • Halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler yürütmek veya bu amaçla hareket eden her türlü platformda etkin bir şekilde yer almak
 • Her iki ayda bir olmak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası "Faaliyet Bülteni" ni yayınlamak ve üyelerimize ve diğer paydaşlarımıza ulaşmasını sağlamak.
 • Odamızı temsil yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetler ile sınai ve ticari hayatı ilgilendiren duyurular, eğitimler, seminerler, konferanslar ve diğer etkinliklerin tanıtılması için ihtiyaca göre her türlü iletişim araçlarını kullanmak
 • Üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımını sağlamak üzere ziyaret ve ikili görüşme organizasyonları gerçekleştirmek.
 • Odamızın veya Oda Üyelerimizin yurtiçi veya yurtdışı fuarlarda tanıtımına  yönelik organizasyonlar gerçekleştirmek.
 • Yıllık Faaliyet Raporu ,Aylık Faaliyet Bülteni ve diğer yayınları web sayfasında yayınlayarak üyelerimize ve diğer paydaşlarımıza ulaştırmak
 • Bilgi Edinme başvurularının şeffaflık ilkesi kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde yanıtlanmasını sağlamak.
 • Üyelerimizin onurlanlandırılmalarını , tanışmalarını kaynaşmalarını,birbirleri ile iş ilişkisi kurmalarını sağlayıcı organizasyonlar gerçekleştirmek
 • Odamızın Yerel ve Ulusal Basın Haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.