Görüş Oluşturma Politikası

Düzce’nin ve  Üyelerimizin Öncelikli sorun ve önerilerini milletvekili, bakan, bürokrat v.b. muhataplara ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara  uygun iletişim yöntemleri ile düzenli olarak aktarma politikamızdır. Bu politikamız aynı zamanda lobi faaliyetlerimizin temelini oluşturur.

 Bu Politikanın Sorumluları :

Düzce Ticaret ve Sanayi  Odası Yönetim Kurulu Başkanı,

Düzce Ticaret ve Sanayi  Odası Meclis  Başkanı,

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri,

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumluları

 

İŞLEYİŞ

Üyelerimizden gelen yazılı ve sözlü talepler ,üye memnuniyet anketlerinde belirtilen ve takibi uygun görülen hususlar, çeşitli  etkinliklerde, toplantılarda ve benzeri platformlarda öne çıkan ve Odamız tarafından takibi uygun görülen hususlar Genel Sekreterlik tarafından yazılı bir rapor haline getirilir ve öncelikleri gözetilerek yönetim kurulu gündemine getirilir. Gereği görülürse, yönetim kurulu bazı hususların Oda Meclis gündemine alınmasını sağlar.

Yönetim Kurulunda veya bazı durumlarda oda meclis toplantısında görüşülen hususlar rapor haline getirilir. Bu raporlar milletvekili, bakan, bürokrat v.b. muhataplara ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara etkili yöntemler kullanılarak iletilir. Ayrıca  raporlar öncelikle yerel basın , gerektiğinde ulusal basın ile paylaşılarak kamuoyu desteği alınması sağlanır.

Bu şekilde iletilen raporlar, çözüme kavuşuncaya kadar, bazı durumlardan kısmen de olsa çözüme kavuşuncaya kadar takip edilir.

Takip edilmesine rağmen çözüme ulaşılamayan konularda, çözüme ulaşılmasına engel olan hususlar uygun bir dille üyelerimiz ile gerektiğinde ise kamuoyu ile paylaşılır.