Dolaşım Belgeleri

DOLAŞIM BELGELERİ

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında kullanılan Dolaşım Belgelerini (ATR, EUR1, Menşe Şahadetnamesi, Form A) Odamızdan temin edebilirsiniz.

Bu belgelerin satış ve onay işlemleri Medos Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Firmaların dolaşım belgeleri ile işlem yapabilmeleri için bu sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlar.

Belge satış bedeli 2,00 TL; onay bedeli; 3,00 TL’dir.

 

Menşe Şahadetnamesi

İhraç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir.

Belge satış bedeli 2,00 TL; onay bedeli; 3,00 TL’dir.

 

EUR.1

Eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.

Belge satış bedeli 2,00 TL; onay bedeli; 3,00 TL’dir.

 

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya’ya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında yapılan ihracatta düzenlenen belgedir.

Belge satış bedeli 2,00 TL; onay bedeli; 3,00 TL’dir.

 

Odamızca Dolaşım Belgeleri Onay İşlemi Esnasında Talep Edilecek Tevsik Edici Belgeler:

  1. Onay talep dilekçesi (Firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
  2. İlgili belge taahhütnamesi
  3. Türkçe Fatura
  4. İngilizce Fatura (Invoice) (Var ise)
  5. Çeki Listesi
  6. Hammadde fatura fotokopileri

Belge almaya veya onaylatmaya gelecek kişi firma yetkilisi değil ise dilekçede Adı Soyadı, T.C Numarası ile beraber firma çalışanı olduğu belirtilmesi gerekmektedir.

Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları,

Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı veya faturası

Yukarıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler, başvuru bazında yapılacak değerlendirmeye göre Odamız tarafından talep edilebilecektir.