Mali Riskler ve Risk Yönetimi Politikası

Gelirlerin mevcut gider bütçesi  rakamlarının  altında kalması veya bu durumun önceden öngörülebilmesi halinde  Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki tedbirler  derhal  uygulanacaktır.

  • Tasarruf edilebilecek unsurlar incelenir ve Yönetim Kurulu kararı ile uygulamaya konulur.
  • Mücbir hallerde (deprem, sel, doğal afet v.b) gelirlerin azalması ya da giderlerde aşırı artış söz konusu olması durumlarında TOBB ile temasa geçilerek kaynak talebinde bulunulur.
  • Mali risklere karşılık gerekli tasarruf tedbirleri alındığı halde, halen gider bütçesinin karşılanamaması riskine karşılık, Meclis kararı ile gerektiğinde banka ve finans kuruluşlarından zaruri giderleri karşılayacak kadar kredi kullanılabilir.
  • Kaynak artırıcı faaliyet olarak bazı projelendirilebilecek harcama kalemleri için ulusal ve uluslararası fonlar araştırılıp proje haline getirilerek desteklenmesi sağlanır.
  • Odanın maddi duran varlıklarının terör saldırısı, yangın, deprem v.b risklere karşılık sigortalanması sürecine devam edilir.
  • Nakit mevduatın değer kaybetmesi riskine karşılık, mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.
  • Odamız Muhasebe Bölümü tarafından aylık nakit akış tahmini cetveli hazırlanır.
  • Nakit ihtiyacının en fazla %20 sine kadarı vadesiz mevduatta tutulur. Bu oranın üzerindeki mevduat yönetim kurulu kararı doğrultusunda seçilecek en etkin ve risksiz yatırım aracında değerlendirilir.
  • Altı  aylık periyodlarda Muhasebe Müdürlüğü gelir ve gider kalemlerini önceki 2 yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak tablo halinde Genel Sekreterliğe raporlar.
  • Son 3 yılda gelir ve gider kalemlerindeki aşırı dalgalanmalar Muhasebe Müdürlüğü ve  Oda Genel Sekreteri tarafından incelenir, nedenleri  araştırılır ve Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararı ile gerekli tedbirler uygulamaya konulur.