Düzce TSO Hakkında

Cumhuriyet öncesi dönemde Düzce’de geçim tarımla sağlanmakta idi. Tarım ve ticaret alanındaki teşkilatlanmalar 1890 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin verimli ve düz bir araziye sahip olması mısır buğday, şeker pancarı ve özellikle tütün üreticiliğini ön plana çıkarmaktaydı.16 Kasım 1927 de Akhisar’da toplanan Tütüncüler kongresinde, Düzce Tütünleri, şehri temsilen Hacı Nuri Bey tarafından özel bir pavyonda sergilenmiş, çoğu tütüncü olan üyelerin büyük takdirini kazanmıştı. Düzce Ziraat Odası bu nedenle “gümüş madalya” ile ödüllendirilmişti. Düzce Temsilcisi Hacı Nuri Bey, Kongre Şeref Defteri’ne “Türk İktisadi hayatında birinciliği teşkil eden tütün sergisini bütün Düzce ziraatçıları ve tüccarları adına tebrik ile Aksihar’lıları selamlarım” diye yazmıştır. 

Düzce’de başlayan üretim sayesinde 1920 ve 1950 yılları arasında tarım ürünleri ticareti önemini hissettirmeye başlamıştır.1956 yılından itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin yanı sıra orman ürünlerinin işlenmesi ile sanayiye geçiş başlamıştır. Önce dağ köylerinde başlayan küçük çaptaki sanayileşme hareketi, kısa bir zaman içerisinde şehir merkezine kayarak daha modern sistemlerle çalışan işyerleri konumuna gelmiş ve Düzce sanayisinin lokomotifi olmuştur. Orman ürünleri sektörü 1990’lı yıllara ulaşıldığında, Düzce’nin lokomotifi olacak ve sektörün imalatı ülke genelinin yaklaşık % 17 sine ulaşacaktır. 

Özellikle 1960 yıllarında sanayileşme hareketinin hız kazanması istihdam olanaklarını arttırmış aynı zamanda ticaret hayatında gerçekleşen canlılık ,Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu, devrin belediye Başkanı Afer Tütüncüoğlu, Başkan Vekili İrfan Kazukoğlu, üyeleri Zekeriya Altan, Mahmut Tekin ve Hilmi Kuyumcu tarafından 20 Nisan 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. Odanın kurulması ile birlikte Düzce’de daha hızlı bir sanayileşme başlamıştır. 1976 yılında teşvikler konusunda pilot bölge haline gelen Düzce ‘de 75 firmaya yatırım teşvik belgesi verilmiş, 1979-1980 yıllarında büyük çoğunluğunun İstanbul merkeze kayıtlı olduğu firmalar ile otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, tarım ilaçları ve benzeri sektörlerde faaliyet gösterilmeye başlanılmıştır. Bu arada Düzceli sanayicilerde teşviklerden faydalanmış ve tarım ürünlerinin işlenmesi ile ilgili sektörlerde yatırımlar yapmışlardır.

1977-2003 yılları arasında hizmet vermekte olduğu binasından ,Eylül 2003 de tamamlanmış olan mevcut hizmet binasına taşınmıştır. Mevcut hizmet binasının 2.Katında üye işlemleri,3.katında yönetim ve meclis salonları , 4.katında Toplantı Salonu yer almaktadır. TSE ve DEİK Mahalli Temsilciliği de Odamızda hizmet vermektedir. Odamızda 2004 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuş, 2007 yılında TOBB Oda Akreditasyon Sistemine dahil olmuş “Akredite Oda” konumundadır. Odamız İki ayda bir Aylık Faaliyet Bülteni yayınlamaktadır. ICC (International Chamber Of Commerce ) ve TATSO (Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası) üyesidir. Doğu Marmara Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş . ve TR 42-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yönetim kurullarında Odamız temsil edilmektedir.