K BELGELERİ İŞLEMLERİ

Gerçek ve tüzel kişilerin K1, K2, K3 türü yetki belgesi işlemleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan protokol ile Odamız tarafından yürütülmektedir.