K BELGELERİ İŞLEMLERİ

K YETKİ BELGELERİ

Ticari Amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.                          

K1 Yetki Belgesi

Belirli bir zaman    tarifesine göre ve/veya belirli bir    zaman taifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı  yapacaklara verilir.

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  25 tondan az olmaması şarttır.

K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  50 tondan az olmaması şarttır.

Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.

Ticari amaçla ; Toplam yüklü ağırlığı 3.500. Kg. geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için  yetki belgesi ücretinde uygulanan indirim oranı 75 olarak belirlenmiştir.

K1 Yetki Belgesi Ücreti: 
70.140 TL.

-Taşıt Kartı Ücreti: 2.098 TL.
-Toplam Yüklü Ağırlığı 3.500. Kg. geçmeyen araçlar için uygulanan %75 indirimli

K1* Yetki Belgesi Ücreti: 17.535  TL.
-Taşıt Kartı Ücreti: 2.098TL.  Araç başına taşıt kartı ücreti ödenir.

K2 Yetki Belgesi

Taşımacının kendi adına hususi  olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, hususi olarak  taşımacılık yapacaklara verilir.

K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olunması gerekmektedir.

Toplam yüklü ağırlığı 3.500 Kg. geçmeyen taşıtlarla yapılan hususi taşımalar için yetki belgesi indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.

 

K2 Yetki Belgesi Ücreti : 70.140 TL.

- Taşıt Kartı Ücreti: 2.098 TL.
- Toplam Yüklü Ağırlığı 3.500. Kg. geçmeyen araçlar için uygulanan %75 indirimli            

K2* Yetki Belgesi Ücreti: 17.535 TL.
- Taşıt Kartı Ücreti: 
2.098 TL
.  Araç başına taşıt kartı ücreti ödenir.

K3 Yetki Belgesi

Taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.

K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması şarttır.

Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır. Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.

- K3 Yetki Belgesi Ücreti : 
35.064 TL
- Taşıt Kartı Ücreti: 2.098 TL Araç başına taşıt kartı ücreti ödenir.

K3* Kamyonet ile  taşınma eşyası taşımacılığı   yapacak gerçek kişi (şahıs) ve tüzel kişiler için  verilen belge türüdür.

Ticari amaçla ; Toplam yüklü ağırlığı 3.500. Kg. geçmeyen taşıtlarla yapılan taşınma eşyası taşımacılığı  için  yetki belgesi ücretinde uygulanan indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.

 -K3* Yetki Belgesi Ücreti       :     8.762 TL
 - Taşıt Kartı Ücreti                 :     2.098 TL.  Araç başına taşıt kartı ücreti ödenir.