İş Makinesi Tescil İşlemleri

İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı:

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar:

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İş Makinesinin Tescil Zorunluluğu:

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.


İş Makinesinin Satış Ve Devirleri:

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Tescil Başvuru İşlemleri

İş makinelerinin tescil işlemleri genel olarak; ilk tescil, ikinci el araç tecilleri, tecil belgesi yenileme işlemleri (zayii edilmiş ruhsatların tekrar çıkarılması, yıpranmış ve kullanılamaz halde olan tescil belgesinin yenilenmesi), ilişki kesme ve hurdaya ayrılma olarak işlemler yapılmaktadır.

Söz konusu tescil işlemleri için gerekli olan başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir.

 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Fatura (Asıl ve fotokopi),
 • Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
 • Araç sahibine ait ikametgâh Belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Faaliyet belgesi aslı, İmza sirküsü, vergi levhası fotokopisi, ortak-yetkili kimlik fotokopisi( Şirketler için),
 • Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş, imzalanmış ve satıcı firma tarafından onaylanmış olarak, aşağıdaki bilgileri içerecektir. )
Teknik belgede bulunması zorunlu olan asgari bilgiler şunlardır:
 • Aracın cinsi
 • Markası
 • Modeli
 • Tipi
 • Net ağırlığı (kg)
 • Şasi numarası
 • Motor numarası
 • Motor gücü (BG/kw)
 • Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)
 • Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı
 • Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)
 • Uzunluk (cm)
 • Yükseklik (cm)
 • Genişlik (cm)
 • Tekerlek adedi
 • Lastik tekerlekli veya paletli olup olmadığı
 • Lastik Adedi veya Palet Ebadı
 • Ekipmanları
 • Takribi Değeri (TL)
 • Diğer Özellikleri
 • Ve varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dökümanlar,
 • Tecil İşlem Ücreti (2340,00.-TL) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır. (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesinin aslı,
 • Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Faaliyet belgesi aslı, İmza sirküsü, vergi levhası fotokopisi, ortak-yetkili kimlik fotokopisi( Şirketler için),
 • Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (2340,00.-TL) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)
 1. 1. Zayi edilen tescil belgeleri için (kayıp, çalıntı, yanmış);
  • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,
  • Gazete İlanı aslı (Düzce’de yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanı, marka, model, cinsi de içeren bir kayıp ilanı)
  • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
  • Araç sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için),
  • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
  • Araç Tecil İşlem Ücreti (740,00.-TL.) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır. (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)
 2. 2.Yıpranmış tescil belgeleri için;
  • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
  • Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi,
  • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
  • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
  • Araç Tecil İşlem Ücreti (740,00.-TL.) Düzce Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.)

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

İlişki Kesme İşlemleri

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;

 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,
 • İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),
 • İş Makinası Tescil Belgesi,
 • TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden yapılan başvurunun ekran görüntüsü,
 • İmza sirküleri veya Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Beyanname

NOT: İlişik Kesme İşlemleri; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı genelgesine istinaden; “1057 kodlu TPS-TOBB- İş makineleri ilişik kesme belgesi başvurusu” ile yapılmaktadır.

Hurdaya Ayırma İşlemleri

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz hale gelmiş olan iş makinası sahiplerinin beyanı üzerine hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hurdaya ayrılacak iş makinaları için gerekli olan evraklar;

 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış, iş makinesinin hurdaya ayrılma sebebini de içeren ve hurdaya ayrılmasını talep eden bir dilekçe,
 • İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • Tutanak
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

ÖNEMLİ NOT: Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile bir daha tescil edilemezler.