Ekspertiz Raporu

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda dışı eksperler (mühendis) ile Oda Sicil Bölümü çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak

Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek

Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak

Yine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi:

Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır.

Ekspertiz raporu tanımı ve zorunlu kılan mevzuat hangileridir?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

Ekspertiz raporu hangi alanlarda kullanılır?

Ekspertiz Raporu ile İşletmeler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ ndan Gıda Sicil Belgesi, ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ ndan Üretim İzni Belgesi’ ni temin edebilirler.

Ekspertiz raporu tanzim edilen sektörler hangileridir?

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,

• Odunlu taş fırınlar,

• Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)

• Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,

• Kasaplar,

• Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)

• Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,

• Dondurmacılar,

• Yufka, kadayıfçılar,

• Simitçiler,

• Börekçiler,

• Mantı, erişte, katmerciler,

• Pastaneler,

• Kuruyemişçiler,

• Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)

• Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)

• Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)

• Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)

• Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,

• Yumurta, civciv üretimi,

• Süt toplama tesisleri,

• Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,

• Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Ekspertiz raporu için nasıl başvurulur?

Muamelat Memurluğun’dan veya www.duzcetso.org.tr Internet adresinden temin edilen  söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Muamelat Memurluğuna başvurulur.

 

Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?

Odamız Muamelat Memurluğundan temin edilen ve doldurulan Ekspertiz raporu talep formuna ek olarak;

•   Makinaların fatura fotokopileri, Mülkiyeti Gösterir belge veya Noter Tastikli Kira Sözleşmesi

•   İşyeri Kira Kontratı Fotokopisi (Noter Tastikli) veya Tapu Fotokopisi

•   Son Aylık SSK Prim Bildirgeleri Fotokopileri ile Ödendi/Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.

•   Vergi Levhası Fotokopisi.

 

Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

Ekspertiz Raporunu düzenleyecek olan Eksper, Odamız tarafından belirlenmiş olan ve üretim konusuyla ilgili mühendistir. İmalatta bulunan adrese giderek yaptığı kontroller ile, istihdam ettiği işçi sayısına karşılık gelen yıllık üretim miktarını belirleyen İşletmenin üretimine ait özet bir tablo niteliği taşıyan Ekspertiz Raporunu hazırlar.