Proje Ortağı Olunan Programlar

 

1-GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU  2018 YILI
“GÜMÜŞOVA MYO MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ LABORATUVAR İMKÂNLARININ   GELİŞTİRİLMESİ VE AKREDİTASYON İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI” PROJESİ

 

2-MEVLANA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2018 YILI
“VİZYONUMUZ BRODE TASARLAMAK MİSYONUMUZ MARKA OLMAK”

 

3-DÜZCE ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2018 YILI
“MEKTEPLİ KADIN ŞEFLERİ İMALATA HAZIRLIYORUZ” PROJESİ

 

4- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI
‘’GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ÜRÜNLERİ İÇİN ORTAK ÜRETİM TESİSİ ALTYAPISININ KURULMASI PROJESİ’’

Doğu Marmara Kalkınma Ajanı tarafından desteklenen Proje kapsamında GETAT uygulamalarında kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, tıbbi mantar ve arıcılık hammaddelerinden katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için Ar-Ge, Ür-Ge Pilot üretim ile ürünlerin endüstriyel fizibilitesinin hazırlanıp yatırıma hazır hale getirilmesi ve butik ortak üretim altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin Toplam Bütçesi: 944.158,64 TL

 

5-CUMAYERİ MESLEK YÜKSEK OKULU 2019 YILI
‘’SANAYİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN MESLEKİ EĞİTİM ALTYAPISININ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER İLE  DESTEKLENEREK GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ’’

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Proje kapsamında; Cumayeri MYO bünyesinde bulunan teknik programların imalat sanayiine yönelik teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye yönelik olması ancak okulun laboratuvar imkanlarının yetersizliğinden dolayı pratik eğitimin yeterli düzeyde verilememesinden dolayı ihtiyaç duyulan alt yapının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için proje kapsamında makine ve metal teknolojileri ile elektronik ve otomasyon alanlarında kullanılan laboratuvar cihazlarının alınması ve kurulan laboratuvarın ileriki dönemlerde sanayiye hizmet verebilmesi adına ön hazırlık yapılması gibi faaliyetler ön görülmüştür.

Projenin Toplam Bütçesi: 742.569,00 TL

 

6-DÜZCE TEKNOPARK A.Ş 2019 YILI
‘’TASARIM PROTOTİPLEME MERKEZİ KURULUMU PROJESİ’’

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje ile; Düzce Bölgesindeki imalat, makine, metal, ağaç gibi sektörlerinde yer alan ve Düzce Teknopark bünyesinde bulunan firmalara, üniversite öğrenci ve akademisyenlerine, Düzce Teknopark çatısı altında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi destek ve olanaklarını da kullanarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarım yaparak prototip üretimlerine destek sağlamak ve firmalara verilecek üretim desteği oluşturmak için bir merkezim kurulması projenin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Projenin Toplam Bütçesi: 650.174,57 TL

 

7-DÜZCE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2019 YILI
‘’İHRACAT ODAKLI İNOVASYON EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ’’
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından destek alamaya hak kazanan proje ile; Birinci aşamada TSO ve OSB ortaklığıyla, TSO ya bağlı bulunan ve projeye dahil edilmiş olan 11 firmanın mevcut durumda sahip oldukları ürün geliştirme kapasiteleri tespit edilecek ve yeni ürün geliştirme yetkinlikleri analiz edilecektir. İkinci aşamada ise firmaların inovasyon temelli ortaya çıkardıkları, katma değeri yüksek ürünlerinin, ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmesi, diğer bir ifadeyle yeni pazarlara ulaşım sağlanabilmesine yönelik danışmanlık hizmeti gerçekleştirilecektir.

Projenin Toplam Bütçesi: 90.000,00 TL

 

8- ANKARA SANAYİ ODASI (AB DESTEKLİ) 2019 YILI
“İSPANYA VE TÜRK ODALARI ARASINDA TECRÜBELERİN TRANSFERİ YOLU İLE KOBİLERİN GELİŞTİRİLMESİ: KOBİ GÖZLEM EVİ “PROJESİ

Ankara Sanayi Odası’nın başvuru sahibi olarak yer aldığı projede İspanya Denizcilik Ticaret ve Sanayi Odası ile Odamız ortak olarak yer almıştır.

Proje ile; Odalar arasında bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak, Türk ve İspanyol Odaları ile bilgi alışverişinde bulunmak, uluslararasılaşmayı teşvik etmek, uzmanlık ve metodolojilerin paylaşılarak Kobilerin uluslararası düzeyde bilgi ve teknolojilerden faydalanabilmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Projenin Toplam Bütçesi: 19.630 Euro

 

9- YUNANİSTAN -AVRUPA BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI
‘’BSB FOOD PRODUCTS BRAND TECHNIQUES (BSB GIDA ÜRÜNLERİ MARKA TEKNİKLERİ) PROJESİ ‘’

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliğinin geliştirilmesi programı kapsamında hazırlanan projemiz de 5 ülke ile iş birliği yapılacak olup, Karadeniz Havzasında daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir gıda sektörü için entegre bölgesel kalkınma ve iş birliğini teşvik etmek amaçlanmıştır.

Proje Bütçesi: 99.207,19 Euro

 

10-DÜZCE VALİLİĞİ
“DÜZCE NİTELİKLİ İSTİHDAM VE STRATEJİ GELİŞTİRME MERKEZİ” PROJESİ

MARKA Güdümlü Proje Desteği kapsamında hibe almaya hak kazanan Projenin genel amacı; ülkemizin 2023 vizyonu ve ulusal hedefler ve sektörel talepler doğrultusunda, kalkınmadaki en önemli unsur olan çalışan insan gücünün daha nitelikli hale getirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasıdır. İlimizde imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların temininde güçlük çektiği nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi ve nitelikli istihdam ve strateji geliştirme merkezinin kurulması projemizin hedefidir.

Proje Bütçesi: 4.5 Milyon  

 

11-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS + PROGRAMI MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK ORTAKLIKLAR (KA202)

Vocational -Web -Leap: An Open Source E-Learning Platform For Training Vocational Students, Apperentices And Graduates On Web Desing And Development (MESLEKİ-WEB -LEAP: WEB TASARIM VE GLİŞTİRME KONUSUNDA MESLEKİ ÖĞRENCİ , UYGULAMA VE MEZUNLARIN EĞİTİMİ İÇİN AÇIK KAYNAKLI BİR E-ÖĞRENME PLATFORMUNUN HAZIRLANMASI PROJESİ

Proje Bütçesi: 202.309,00 AVRO