Haberler İŞVERENLERİN DİKKATİNE
  • 3.09.2021

İŞVERENLERİN DİKKATİNE

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın asli görevleri arasındadır.

Bu doğrultuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

Bakanlık, 81 il valiliğine gönderdiği yazıyla, işverenlerin, Covid-19 aşısı olmamış işçileri bilgilendirmesini istedi ve işverenlere, aşı olmamış işçilerden haftada bir kez PCR testi isteme yetkisi tanıdı.

COVİD-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların ( bilimsel olarak COVİD-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç ) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçlendirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır.

İşverenler, işyerinde karşılacabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanları bilgilendirmekte yükümlüdür.

Bu kapsamda;

Covid-19 aşısı tamamlanmamış personeller, işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

2- Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan personellere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bildirecektir.

3- Covid-19 aşısı olmayan personellerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları kurum tarafından istenilebilecek ve test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.